Vilkår

Vilkår

Aftalevilkår 

Nærværende aftalevilkår gælder for handler foretaget via hjemmesiden www.olstykkegolf.dk tilhørende Ølstykke Golf ApS (Klubben) med CVR nr. 29416591.

1. Produkter

På hjemmesiden kan købes produkter indenfor følgende kategorier:

1)    Golfmedlemskaber

2)    Golf-udstyr

3)    Pay&Play

1.1. Golfmedlemskaber

De til enhver tid gældende typer af medlemskaber og priser fremgår af banens hjemmeside. Alle priser er angivet inkl. moms, medmindre andet er særskilt angivet.

Et golfmedlemskab gælder for et fuldt kalenderår.

Det første år gælder fra tilmeldingstidspunktet og frem til udgangen af kalenderåret. Der betales forholdsmæssigt årskontingent for det første år beregnet fra tilmeldingstidspunktet og frem til årsskiftet.

Et medlemskab fortsætter automatisk for det efterfølgende år med medmindre det opsiges.

Opsigelse af medlemskab skal ske senest i september forud for det nye kalenderår.

1.2. Golfudstyr

De til enhver tid tilgængelige produkter og priser fremgår af banens hjemmeside.

Udstyret købes ved at lægge de valgte produkter i ”indkøbskurven”.

1.3. Pay&Play

Enhver med lyst til at prøve vores bane, kan reservere banetider i booking-systemet på banens hjemmeside; dog under hensyntagen til banens ordensregler.

Bookede tider kan ikke annulleres, ombookes eller fortrydes.

2. Betalingsmetode

Der kan betales med Dankort, VISA-kort, Master Card, Mobile Pay og Appel Pay.

3. Betalingstidspunkt

Golfmedlemskaber betales forud. Det står medlemmet frit, om det fulde årsmedlemskab betales med én betaling, eller om betalingen skal opdeles i 12 månedlige rater. Du kan altid finde dine kviteringer for tidliger betalinger på vores hjemmeside ved at logge ind. Her kan du også ændre/ tilmelde/ framelde dit kort

Golf-udstyr betales, når udstyret enten afsendes eller meldes klar til afhentning i Klubbens golf-shop.

Pay&Play-tilmeldinger betales samtidig med reservation af banetider.

4. Fortrydelsesret

Golfmedlemskaber er omfattet af de almindelige regler om 14-dages fortrydelsesret ved online-køb. Fortrydelsesretten bortfalder, når banen anvendes og medlemskabet dermed tages i brug.

Golfudstyr er omfattet af de almindelige regler om 14-dages fortrydelsesret ved online-køb, så længe det købte udstyr ikke er taget i brug. For specialudstyr, som Klubben ikke har på lager, bortfalder fortrydelsesretten, når Klubben hjemhenter udstyret. 

Pay&Play-reservationer er IKKE omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

5. Ordensregler

På banen og på Klubbens arealer gælder et adfærdskodeks om almindelig sober opførsel og påklædning.

Alle banens brugere henstilles til i størst muligt omfang at udvise hensyn til banens øvrige brugere, herunder at efterleve almindelige golfregler såsom at undgå unødig støj og give gennemgang, når man indhentes af hurtigere spillere.

Grove brud på Klubbens ordensregler kan resultere i bortvisning.

6. Persondata

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markedsføring, behandler Klubben personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med Klubbens til enhver tid gældende Privat­livspolitik, der løbende indenfor persondata­lovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Klubbens medlemmer og øvrige brugere.

Den gældende Privatlivspolitik er tilgængelig på Klubbens hjemmeside.

7. Nyhedsbrev

Som medlem eller Play&Pay-spiller modtager du auto­matisk Klubbens nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det.

8. Ændringer

Klubben kan til enhver tid ændre nærværende aftalevilkår, herunder gældende priser.

Særligt for golfmedlemskaber gælder, at væsentlige ændringer til ugunst for medlemmerne implementeres med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Klubben informerer om ændringer via e-mail, SMS eller lignende kommunikationsformer. Der kan i denne forbindelse ske henvisning til yderligere oplysninger på Klubbens hjemmeside.

Hvis et medlem ikke ønsker at fortsætte medlemskabet efter de varslede væsentlige ændringer, kan medlemmet vælge at opsige abonnementet med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

9. Cookies

På www.olstykkegolf.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktio­na­litet for dermed gøre brugeroplevelsen så god som muligt. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. Klubben anvender Google Analytics og Google Ad Words.
Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du kontakte os via e-mail jf. kontaktoplysningerne nedenfor.

10. Webstatistik

Vi bruger en webstatistik på www.olstykkegolf.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

11. Kontaktoplysninger

Ølstykke Golf ApS

Lillevang 2

3650 Ølstykke

E-mail: hej@olstykkegolf.dk